Publicaties

NOVEMBER 2020: VT WONEN DIY nr. 2

Mijn modeltekeningen (en werk van mijn docent Natasja Knap) staan gepubliceerd in de VT Wonen DIY nr. 2,

Styliste Rianne Landstra is aan de slag gegaan met mijn modeltekeningen en heeft ze verwerkt tot een lijst met ansichtkaarten en een prachtig geborduurd laken.

NOVEMBER 2020: SEUN MAGAZINE nr. 7                                                 klik op een foto om het artikel beter te kunnen lezen.

Bildtse Post

Harlingen Boeit

Leeuwarder Courant

Rembrandt was weer even terug in Sint Annaparochie, waar kunstenaars in zijn geest schilderden

 Wietske Koen

Rembrandt was zaterdag weer even ‘Op ‘t Bildt’. Rond de kerk van Sint Anna, waar hij in 1634 zijn Saskia trouwde, schilderden kunstenaars in zijn geest.

Meestal schildert Jetty Boterhoek uit Harlingen kinderen. Aan zee. Of in zee. En werkt ze met felle kleuren. Maar zaterdag hebben donkere tinten de overhand op haar doek. Want Jetty doet mee aan het project ‘Rembrandt op ‘t Bildt’: schilderen in de geest van Rembrandt. Met dus een groot contrast tussen licht en donker.

Behalve Jetty werken nog eens veertien kunstenaars hard aan een creatie. Hun handelingen worden gadegeslagen door het publiek. ,,It is moai drok’’, stellen ‘Rembrandt’ en ‘Saskia’, oftewel Alfred Miedema en zijn nicht Tjetien Miedema, tevreden.

De ezels van de artiesten staan opgesteld rond de kerk van Sint Annaparochie, tussen de kraampjes van de jaarlijkse Rembrandtmarkt.

Vaste prik

Sinds de vierhonderdste geboortedag van de kunstenaar in 2006 is dit kunstfestijn een vaste prik in het Bildtse dorp. ,,Want Rembrandt kocht zelf ook graag op markten’’, zegt Kirsten Zwijnenburg van de Commissie Rembrandtmarkt. Vanwege het 350ste sterfjaar moest er ook maar iets extra’s komen. Vandaar dus de ‘schilderwedstrijd’.

In het godshuis van Sint Anna trouwde Rembrandt zijn Saskia, die na de dood van haar ouders bij haar voogd in het Bildtse dorp in trok. Niet in dit gebouw, vertelt kerkvrijwilliger Wiemer van der Ploeg. ,,Dizze tsjerke is yn 1682 bouwd en se trouwden yn 1634. Mar it wie wol op dit plak.’’

Kleinzoon

Ervoor staan Hansje van Houten en Geke Terpstra te schilderen. De vriendinnen uit Minnertsga leggen ieder een kleinzoon vast. Hansje schildert Thomas aan de hand van een foto, Geke maakt Eise na en liet zich inspireren door het portret van Rembrandts zoon Titus. ,,Die had ook een dromerige blik, net als Eise’’, legt ze uit.

Vlak bij de achteringang van de kerk is Poppe Ytsma uit Appelscha druk aan de slag. Hij baseert zich op Rembrandts ‘Lofzang van Simeon’. ,,Ik bin tefreden oer wat ik yn in pear oeren dien ha’’, zegt hij.

‘Geweldich’

Ondertussen begeven ‘Rembrandt’ en ‘Saskia’ zich onder de belangstellenden. ,,Geweldich’’, vinden ze de markt. En ook over hun rol zijn ze te spreken. ,,Minsken sprekke je oan, wolle mei je op ‘e foto, it is echt leuk.’’

Sybe Joostema uit Minnertsga heeft zijn werk af. Hij zet de ezel (,,krekt sa’n ien at Rembrandt hie, kocht by de Kringloop’’) met zijn kunstwerk klaar ter beoordeling. Hij schilderde de bezoekster in het Museum of Fine Arts in Boston, terwijl ze een werk van Rembrandt bewondert. ,,Ik ha der myn eigen draai oan jûn.’’

En dan volgt de uitslag. Voor de jongste deelnemers, de zusjes Yildou (12) en Thirza (11) Palsma uit Westhoek is er een eervolle vermelding.

Dan mag Metsje de Jong uit Sint Annaparochie naar voren komen. Net als Germ Dikland uit Berltsum en Jetty Boterhoek. Ze winnen een workshop van kunstenaar Hendrik Elings.

,,Hy is foar my noch net ôf’’, verklapt Metsje de Jong. Ze werkte de neus van kleindochter Alise bij, maar met olieverf geeft dat niet meteen het gewenste effect. ,,En dat ljocht op it gesicht…’’, zegt ze, haar eigen werk bekritiserend. ,,Ik hie te min tiid.’’

Bildtse Post

Rembrandtmarkt augustus 2019
Rembrandtmarkt augustus 2019

Harlinger Courant

HA-15 KUNSTWERK VAN DE MAAND

Iedere maand heeft de Stichting Kunstuitleen HA-15 een Kunstwerk van de Maand. Marian van Unen kiest een kunstwerk van Jetty Boterhoek als Kunstwerk van de Maand juli 2018. Het betreft zestien werken van de serie ‘Bloemen’.

Marian: “Bij het bekijken van Jetty’s kleurrijk en gevarieerd aanbod van werk viel mijn oog direct op een onderdeel daarvan: haar vierkante bloemen-schilderijtjes van 16 bij 16 cm. Klein werk geeft door kleur en penseelvoering een intieme kijk op de buitenwereld door de ogen van de kunstenaar. Zoals zij hier ons haar impressies van bloemen toont op klein formaat en de natuur groeit en bloeit, zo neemt zij sommige schilderijtjes opnieuw ter hand om er een verdere verdieping in aan te brengen.
Wat we zien is een groeiend en bloeiend kunstwerk; op weg naar 256 boeiende kunstwerkjes die gezamenlijk het ‘Project 16 x 16’ aan het vormgeven zijn. Mijn keus is hierop gevallen als Kunstwerk van de Maand juli 2018 en ik wens Jetty’s Project alle groei!”

Jetty Boterhoek is begonnen als fotografe en van daaruit begon ze haar favoriete kinderfoto’s te schilderen. Dat hield een nieuwe uitdaging in en een transformatie op het gebied van materiaalgebruik met een inspirerend onderwerp. Deze stap deed haar verlangen om haar schildervaardigheden verder te ontwikkelen. Zij begon aan een opleiding aan de Kunstacademie Friesland. Als keuzevakken koos ze de afgelopen drie jaar voor grafische technieken, tekenen/schilderen en portret.

Heeft u belangstelling voor het werk van Jetty? Haar werk en dat van andere deelnemende kunstenaars is te bewonderen en te lenen bij Kunstuitleen HA-15 Harlingen. Voor een persoonlijk advies kunt u terecht bij de vestiging van de Kunstuitleen bij ‘Blok 6’, Kleine Voorstraat 87 (de voormalige vestiging van Blokker) op vrijdagen van 12.00 tot 16.00 uur. Ook kunt u werk lenen via www.kunstuitleenharlingen.nl.

Harlinger Courant

Kunstenaars in voormalig pand Blokker

Blok 6. Zo heet  een nieuw kunstenaarscollectief in het voormalige pand van Blokker aan de Kleine Voorstraat. Zes kunstenaars, elk met zijn of haar eigen vakgebied.Door Ubbo Posthuma

Vlnr Liz Bruin, Sjouke Altena, Marian van Unen, Tieneke van Montfort en Jimmy Mol. Jetty Boterhoek ontbreekt. Wel zichtbaar haar foto omarmd door haar collega’s. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Schilder Sjouke Altena noemt het een fantastische locatie. “Ook de winkeliers van de Kleine Voorstraat reageerden enthousiast dat de lege plek nu is opgevuld. We huren het pand voor een schappelijke prijs. Er is één ‘maar’: op 1 oktober gaan we er weer uit. Dan wordt het kouder en zou de verwarming aan moeten. De energiekosten kunnen wij helaas niet betalen.” De groep staat open voor andere locaties.

De kunstenaars zitten sinds 1 juni in het pand. Het zorgt voor wat reuring, ook al omdat Sjouke Altena voornamelijk buiten aan de gracht schildert. Jimmy Mol was vroeger theatergrimeur en pruikenmaker. Ook nu probeert hij dit vak aan mensen te laten zien. “Het oude ambacht uitdragen en doorgeven aan de jongeren”, zegt Jimmy.

Tieneke van Montfort is poppenspeelster en geeft workshops etsen en poppenspelen. Jetty Boterhoek doet aan fotografie en (schilder)kunst. Verder nog Marian van Unen en Liz Bruin. Allen komen van Kunstenaarssociëteit ’t Zilt en Kunstuitleen HA15. Eigenlijk heeft iedere kunstenaar zijn eigen atelier.

Bijzonder is het dat ze iedere week een boeket bloemen van bloemisterij Roos krijgen. Een geste die bijzonder gewaardeerd wordt. Marian van Unen schildert het boeket steeds weer in andere technieken. Aan het einde van de huurperiode mag de gulle gever een schilderij uitzoeken.

Voor belangstellenden staan de deuren wijd open. Terwijl de kunstenaars aan het werk zijn, kunnen vragen gesteld worden. U bent van harte welkom. Blok 6 is geopend van 9.00 tot 17.00 uur op donderdag, vrijdag en zaterdag (op koopavond tot 21.00).